Ψήφισμα

Έχουμε κάθε δικαίωμα να συναποφασίζουμε για το μέλλον του τόπου μας. Υποστήριξέ μας υπογράφοντας το (παρακάτω) ψήφισμα προκειμένου να ακουστεί η φωνή μας.

 

I Cannot Vote | Official Petition

(Διαβάστε το ψήφισμα στα Ελληνικά παρακάτω)

<-- English -->
Greek citizens who live abroad and are entitled to vote in the parliamentary elections of their country, are not allowed to do so from their place of residence.

The reason is that the Greek State never put in effect what is required by Article 51 § 4 of the Greek Constitution (revised in 2001): "Matters pertaining to the exercise of the right to vote by persons living outside the Country may be specified by statute, adopted by a majority of two-thirds of the total number of Members of Parliament."

Sign this petition to apply pressure to the Members of the Greek Parliament, in order for them to pass the law that will allow expatriate Greeks to vote from abroad.

<-- Ελληνικά -->

Οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό και έχουν δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, δεν τους επιτρέπεται να ασκούν αυτό το δικαίωμα από τον τόπο διαμονής τους.

Ο λόγος είναι ότι το Ελληνικό κράτος δεν έχει θέσει σε ισχύ (τα) όσα προβλέπονται από το άρθρο 51 § 4 του Ελληνικού Συντάγματος (αναθεώρηση 2001): “Oι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια.”

Υπόγραψε το ψήφισμα με σκοπό να ασκήσουμε πίεση στα μέλη του Ελληνικού κοινοβουλίου, ώστε να θέσουν σε ισχύ τον νόμο που θα επιτρέπει στους εκπατρισθέντες Έλληνες να ψηφίζουν από το εξωτερικό.

[signature]

6,653 signatures

Share this with your friends: Sign this petition and help "I Cannot Vote" to raise awareness for its cause