Σχετικά

Είμαστε Έλληνες πολίτες, ζούμε στο εξωτερικό κι έχουμε δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές της χώρας μας. Δυστυχώς, δεν μας επιτρέπεται να ψηφίζουμε από τον τόπο διαμονής μας.

Σε αντίθεση με 23 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνολικά 37 ευρωπαϊκές χώρες, το ελληνικό κράτος δεν παρέχει στους πολίτες του τη δυνατότητα να ψηφίσουν από το εξωτερικό. Η περιορισμένη μας πρόσβαση στην εκλογική διαδικασία αποτελεί μορφή διάκρισης, ιδιαίτερα ντροπιαστικής αν αναλογιστεί κανείς ότι η Ελλάδα είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας.

Το Ελληνικό κράτος δεν έθεσε ποτέ σε εφαρμογή όσα προβλέπει το άρθρο 51 § 4 του Ελληνικού Συντάγματος (αναθεώρηση 2001): “Oι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια.”

Από τη στιγμή που δεν είμαστε διατεθειμένοι να εκχωρήσουμε ένα από τα θεμελιώδη δημοκρατικά μας δικαιώματα, αποφασίσαμε να αναλάβουμε δράση. Η καμπάνια I Cannot Vote έχει σκοπό να εγείρει γνώση του αιτήματός μας προκειμένου να ασκηθεί πίεση στα μέλη του Ελληνικού κοινοβουλίου . Η πρωτοβουλία μας είναι αυθόρμητη κι εντελώς ανεξάρτητη από κομματικά συμφέροντα.

Έχουμε κάθε δικαίωμα να συναποφασίζουμε για το μέλλον της πατρίδας μας/χώρας μας. Στηρίξτε μας για να ακουστεί η φωνή μας.